Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Is radicaliseren een gevolg van onmacht?

31 May 2024

0

Voorheen dacht ik dat de snelheid van verandering van invloed was op extreme geloofsovertuigingen. Inmiddels neig ik naar een gevoel dat achter die snelheid van verandering ligt: onmacht. Snelheid wordt pas een probleem wanneer onze verwerking van die veranderingen stopt.

Veranderingen zijn de norm in onze samenleving; niet de uitzondering. Het in verzet gaan tegen die veranderingen is vaak zinloos. Vandaar het gevoel van onmacht dat bij “sommigen” resteert. Onmacht kan zich gaan vertalen in gewapend verzet (o.a. aanval Capitool in 2021).

Onmacht kan als het omgekeerde van Macht worden gezien. Mijns inziens is Macht veelal feitelijk, logisch, en rationeel terwijl onmacht vooral een gevoel dat niet noodzakelijkerwijs gegrond is. Bij sommigen leidt dat gevoel van onmacht zelfs tot een (valse) overtuiging (o.a. Extinction Rebellion).

Ikzelf geloof in de Serenity Prayer oftewel het Gebed van Kalmte van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr (1892-1971):

God, schenk me
kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Dit gebed en/of deze gedachte bepaalt voor mij de reikwijdte van zinloosheid en onmacht. Bovendien meen ik dat de pen machtiger is dan het zwaard.

Kortom, zodra ik onmacht voel dan denk ik aan bovenstaand gebed / gedachte en besluit ik of tot acceptatie of tot verandering. Meestal leidt mijn afweging tot acceptatie. Bovendien leidt acceptatie nu vaak tot verandering later. Dit laatste is een gevolg van de Derde Wet van Beweging van Isaac Newton (o.a. NASA). Kort samengevat: actie = reactie (o.a. ANW, Ensie, QU).

Ik ben dan ook niet verbaasd of verrast door de zogenaamde “ruk naar rechts” in Nederland en in Europa (o.a. RTL). Velen zijn echter wel verbaasd en verrast. Naar mijn overtuiging gaat in België straks dezelfde “ruk naar rechts” plaatsvinden op 9 juni 2024. Ik vermoed echter dat conservatief-nationalisme (“rechts”) in de komende jaren soortgelijke denkfouten gaat maken als in de decennia van links-liberalisme.

Vooralsnog valt de kracht van de onmacht mee. Waarschijnlijk door de lange kabinetsformatie.

Kracht Van De Onmacht (2011) van Stef Bos
artiest, lied, tekst, geen video, Wiki-artiest, album

Hij is weerloos, tijdloos, mateloos
Hij volgt alleen een dwaallicht in de nacht
Weerloos, tijdloos, grenzeloos
Hij zingt met de kracht van de onmacht


Noot: alle markeringen (bolditaliconderstreept) door LO tenzij in quotes of anders aangegeven.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest