Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

De rechter als instrument

Afgelopen maandag heeft het Gerechtshof in Den Haag de eis van drie NGO’s (t.w. Oxfam Novib, PAX, The Rights Forum) toegewezen om de export van militaire onderdelen te stoppen (o.a. AD). Ik hoop en verwacht dat het Kabinet een cassatieberoep bij de Hoge Raad instelt.

Het is principieel onjuist dat minderheden, via hun NGO’s, het Kabinetsbeleid bepalen. De meerderheid van de bevolking heeft het Parlement namelijk reeds gekozen. Het Parlement kiest een Kabinet met meerderheidssteun. Rechters faciliteren minderheden om de meerderheid te omzeilen.

Uiteindelijk zal er ooit een Kabinet met wetgeving gaan komen om politieke NGO’s niet-ontvankelijk te verklaren bij de rechter. Wellicht zal dat Kabinet deze politieke NGO’s zelfs gaan verbieden. In een aantal landen is deze tendens reeds ingezet (o.a. Hongarije, Polen, Rusland).

De Derde wet van Beweging van Isaac Newton (1642-1727) voorspelde deze tegenreactie reeds: voor elke actie (kracht) in de natuur, is er een gelijke, tegenovergestelde reactie (o.a. NASA). in het kort: actie = reactie.

Er is een oude wijsheid die zegt: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” (Wiki). De Romeinse keizer Alexander Severus (208-235) wordt als bron gezien. In het Nederlands hebben we ook zo’n soort gezegde: bemoei je met je eigen zaken (o.a. Ensie).

Steeds meer mensen zijn van mening dat hun eigen zaken wereldwijd zijn (o.a. buitenland, defensie, klimaat). Deze meningen staan meestal los van feiten. Het fascineert me dat rechters deze meningen faciliteren, en niet onontvankelijk verklaren. Rechters zijn – helaas – mensen met politieke ideeën.

Hoogstwaarschijnlijk zou artificiële intelligentie een positieve invloed (kunnen) hebben op de rechtspraak. Ik kan me echter niet herinneren hier ooit een artikel over te hebben gezien. Het idee was echter wel reeds verwerkt in de science-fiction (sic! ) film Elysium uit 2013 (o.a. IMDb).

“Wanneer de rechter geacht wordt bij te dragen aan de oplossing van problemen, gaat zijn politieke voorkeur meespelen.”

De Volkskrant: Rechter als politiek instrument (2016)

Good Morning Judge (1977) by 10cc
band, lyrics, video, Wiki-band, Wiki-song

Noot: alle markeringen (bolditaliconderstreept) door LO tenzij in quotes of anders aangegeven.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest