Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

De mensen hebben gesproken

15 December 2023

0

Op 22 november 2023 hebben de Nederlanders gesproken middels een rood potlood in het stemhokje. De uitkomst was een verrassing voor velen; óók voor mij. Slechts één verliezend politiek leider aanvaardde de consequenties (o.a. AD). VVD-stemmers morren reeds over de politiek leider (o.a. RTL).

Afgelopen zondag brachten inwoners van Hong Kong hun stem uit. Ondanks grote politieke druk om te gaan stemmen, bleek slechts 27,5% bereid. In 2019 was het aantal stemmers nog 71,23% (o.a. Nikkei). De mensen in Hong Kong hebben gesproken.

Het verdraaien van de betekenis van uitkomsten is een vak apart (o.a. spin doctor). De 2.450.878 stemmers op de PVV kregen niet de schuld, maar de politiek leider zelf wèl. Echter, zelfs volgens de NOS reageerde de PVV leider vol ongeloof op de verkiezingsuitslag. De mensen hebben gesproken.

Internationale media waren snel in het oordelen – en veroordelen – van de Nederlandse uitslag. Weinigen begrijpen hoe het Nederlandse parlementaire model echt werkt. Zelfs niet de buitenlanders die hier gewoond hebben; zie recent GPF-artikel van George Friedman.

Nederlanders zijn niet plotseling populistisch geworden. Nederlanders zijn gewoon boos; zie mijn blog van 30 november. Kennelijk is deze boosheid echter niet populair in de internationale en in de Nederlandse media. Onjuiste labels, zoals extreem-rechts, zijn wèl populair in de (vooral) linkse media.

Langzaam dringt het bij de winnaars door dat de Nederlanders hebben gesproken. Nieuwe verkiezingen zijn dus géén oplossing voor de uitkomst van 22 november 2023. Het tegendeel is zelfs waarschijnlijker. De kiezers van de 4 partijen liggen zelfs dichter bij elkaar dan menigeen denkt:

“Kiezers van PVV, VVD, NSC en BBB denken redelijk hetzelfde over PVV-standpunten. Zo is er steun voor grensbewaking en vinden PVV-kiezers dat de partij zaken waar weerstand tegen is, zoals het intrekken van steun aan Oekraïne, mag loslaten in de formatie. Voor PVV-kiezers is een premierschap van Wilders zelfs niet heilig.”

Bron: Kiezers VVD, NSC, BBB en PVV grotendeels eens over welke standpunten van de PVV in een regeerakkoord kunnen komen

Ik sluit daarom zelfs niet uit dat Mona Keijzer de nieuwe Nederlandse premier wordt, en dat de partijleiding van BBB, NSC, PVV en VVD in het parlement zal plaats nemen. Mogelijk is dit echter (mijn) wishful thinking. Mona kreeg mijn stem omdat ze als enige haar rug recht hield binnen Rutte-4.

“Mijn geweten zegt mij, mijne heeren, dat ik nooit een woord heb gesproken, nooit een regel heb geschreven, nimmer een stap heb gedaan, om de gunst te bejagen hetzij van het volk, hetzij van een vorst.”

Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872), Nederlands politicus. Bron: Parlementaire redevoeringen 1870

Spreken Zonder Woorden (2022) door Sander Kwarten
artiest, songtekst, video, geen Wikipedia

Noot: alle markeringen (bolditaliconderstreept) door LO tenzij in quotes of anders aangegeven.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest