Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Wie past er in mijn leven en waarom?

Bovenstaande vraag kwam plotseling naar binnen in mijn hoofd. Het eerste antwoord was vrij confronterend: niemand. Meestal mis ik een sterke band qua lichaam, geest en ziel. Voor mij gaat het om alle drie tegelijk. Volgens een goede vriendin zoek ik naar een totaalplaatje.

Bij de afwezigheid van dat totaalplaatje ben ik liever alleen. Vooralsnog past er dus niemand in mijn leven. Voorheen ging het sluiten van compromissen mij goed af. Te goed zelfs. Er werd dankbaar misbruik van gemaakt. Inmiddels zie ik het nut van dat soort compromissen niet meer.

Ik vermoed dat bovenstaande een belangrijke reden is waarom 17% van de Nederlandse bevolking in 2018 alleen leefde; zie CBS video. In 2030 wordt volgens het CBS een stijging naar 20% verwacht. Oorzaak: toename echtscheidingen, sterfte partner, alsmede vergrijzing.

Bovenstaande speelt niet alleen in Nederland. Wereldwijd is een toename van het aantal alleenwonenden. Dit verklaart waarschijnlijk ook de toename van het aantal artikelen over eenzaamheid, in Nederland en daarbuiten. Ik kan (te) goed alleen zijn en heb zelden last van eenzaamheid.

Mijns inziens is eenzaamheid vooral een gevolg van urbanisatie. De meeste stedelingen hebben geen idee wie hun buren zijn. Ook daarom woon ik liever in een dorp. Recent kwam ik een bekend gezicht tegen en ik wilde weten wie ze nou toch eigenlijk was. Ze bleek mijn “buurvrouw” te zijn ….

We denken dat we eenzaamheid zoeken terwijl we alleen maar stilte verlangen.

Een quote van de Franse dichter en schrijver Robert Sabatier (1923-2012)

Alleen in Amstelveen (1996) door Robert Long
biografie, songtekst, video, Wiki-artiest, album+song

Ze is al oud, ze woont alleen
En er is niemand die in het weekend op bezoek komt
Haar zoon niet meer, haar dochter niet
Het lijkt of de eenzaamheid uit elke hoek komt
Nooit eens een kaart, nooit meer een brief
Nooit eens een stem die zegt: wat vind ik je toch lief
Ze heeft een flat in Amstelveen
De stilte fluistert om haar heen
Arm is ze niet, maar ze is moederziel alleen

Noot: alle markeringen (bolditaliconderstreept) door LO tenzij in quotes of anders aangegeven.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest