Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Desinformatie of slechts onwelgevallige informatie?

De Volkskrant, 31 augustus 2023: “Een grote meerderheid van de Nederlanders wil dat de overheid of de Europese Unie optreedt tegen online desinformatie. Bijna de helft vindt zelfs dat de vrijheid van meningsuiting moet wijken als mensen gevaarlijke informatie delen.” Wat is eigenlijk desinformatie??

Mijns inziens is desinformatie hetzelfde als onwelgevallige informatie. Kortom, informatie die we niet leuk vinden om te lezen. Soms kan desinformatie gaan om leugens; meestal om andersluidende meningen die niet welkom zijn. Echter, zelfs “leugens” kunnen tijdsgebonden zijn (bijv. heliocentrisme).

Voor de ene persoon is desinformatie een feit, en voor de andere persoon is desinformatie slechts een (“foute”) mening. Daarom werkt het onderscheid (dus) niet tussen informatie en desinformatie. Tegenwoordig, speelt (onze) ideologie een te belangrijke rol in het bepalen van (des)informatie.

De wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994) hanteerde een andere, en mijn inziens duidelijker, indeling:

  • absolute waarheden (mogelijk onbekend);
  • objectieve waarheden (m.a.w.: feiten);
  • subjectieve waarheden (m.a.w.: meningen).

In 1945 schreef Karl Popper reeds over de paradox van tolerantie in zijn boek De open samenleving en haar vijanden. Het recente Volkskrant artikel is (mijns inziens) een interessant voorbeeld van zowel de titel van zijn boek als zijn tolerantie paradox.

“De paradox van tolerantie stelt dat een samenleving die onbegrensd tolerant is, uiteindelijk haar tolerante karakter zal kwijtraken onder invloed van de intoleranten.”

Wikipedia: Paradox van tolerantie

De intolerantie wordt duidelijk uit de openingszinnen van het Volkskrant artikel: “.. de vrijheid van meningsuiting moet wijken als mensen gevaarlijke informatie delen”. Noot: markeringen in quote door LO.

Kortom, de intoleranten gaan voor ons bepalen wat “gevaarlijk” is. Hoe lang kun je intolerantie nog blijven tolereren in zo’n maatschappij??

De intoleranten zouden er echter ook voor kunnen kiezen om desinformatie niet te willen horen of te lezen. Onderstaande song van Bram Vermeulen uit 1980 heeft dan ook niets aan kracht ingeboet.

Politiek (1980) door Bram Vermeulen (1946-2004)
artiest, songtekst, video, Wiki-artiest, Wiki-song

Als ik niet kijk
Heb ik het niet gezien
Heb ik het niet gezien
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik kijk niet

Als ik niet praat
Heb ik het niet gezegd
Heb ik het niet gezegd
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik praat niet

Noot: alle markeringen (bolditaliconderstreept) door LO tenzij in quotes of anders aangegeven.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest