Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Tweedeling in de samenleving

Enkele dagen geleden schreef een NRC nieuwsbrief over de ontstane tweedeling in de Nederlandse samenleving. Na enig nadenken geloof ik dat die opmerking inderdaad (nog) een voorbeeld is van een fundamentele verandering in de maatschappij van trialisme (de “all-inclusive” samenleving) naar dualisme (de “haves” versus de “have nots” c.q. winners vs losers). De volgende stap is monisme: “the winner takes it all“, tevens een ABBA song en tekst uit 1980.

Deze tweedeling in de samenleving is ook zichtbaar in de Nederlandse politiek: het midden versus de (“radicale”) rest. Waarschijnlijk is er een oorzakelijk verband tussen beide ontwikkelingen. Eventuele nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zouden het midden zelfs onder de 75 zetels kunnen brengen. Ik zie zulke verkiezingen daarom als een allerlaatste redmiddel: op hoop van zegen.

Trialisme is een driehoek bestaande uit Liefde, Kennis & Macht. Dualisme is de tegenstelling die we al eeuwenlang kennen: Kennis = Macht (o.a. Imam AliFrancis BaconMichel Foucault). Monisme wordt gekenmerkt door Macht; al het andere is ondergeschikt (Liefde, Kennis). China is bij uitstek het voorbeeld van hoe monisme er in de praktijk uitziet.

Een samenleving vereist samenwerking. De “all-inclusive” samenleving van de vorige eeuw heeft de opkomst van het Liberalisme gestimuleerd. Mensen zijn namelijk van nature hebzuchtig (bijv. vrijheid, welvaart). Samenwerking werd competitie. De samenleving werd een tweedeling. Ik vermoed overigens dat hier sprake is van een natuurlijke ontwikkeling (“kringloop“), die niet valt te stoppen. Kortom, monisme volgt ook hier.

Uiteindelijk keert het trialisme terug en begint de eeuwenlange kringloop opnieuw (o.a. de Strauss-Howe generatietheorie). Die terugkeer gebeurt waarschijnlijk pas naar aanleiding van een fundamentele schok in de natuurlijke kringloop (o.a. asteroïde, klimaatverandering, oorlog, pandemie). Wellicht een combinatie ervan.

Een accelerator voor bovenstaande is technologie. De Technologische Revolutie van 1800-2100 kent, tot nu toe, drie golven: mechanisering (1800-1900), automatisering (1900-2000), en Artificiële Intelligentie & Robotisering (2000-2100). Mogelijk gaat de laatste tezamen met een medische revolutie (o.a. DNA vaccin).

Veranderingen zijn vervelend voor velen en/maar onontkoombaar. Wie niet mee verandert verliest, op welke manier dan ook. Verandering is namelijk de norm in ons leven en niet de uitzondering. De polarisatie in onze samenleving wijst op het niet accepteren van verandering(en). Velen blijven hangen in fase 2 van het Kübler-Ross model: woede.

De Liberalen (voorheen “mijn” partij) proberen deze tweedeling in de samenleving niet eens te verkleinen. Dat neem ik hen kwalijk. Er komt daarom een moment dat de “radicalen” zullen winnen, het roer omgooien, en kiezen voor monisme, waarbij de parlementaire democratie buiten werking wordt gesteld. Wat een ironie.

Politiek (1980) door Bram Vermeulen (1946-2004)
artiesttekstvideoWiki

Als ik niet kijk
Heb ik het niet gezien
Heb ik het niet gezien
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik kijk niet

Noot: alle arceringen (bolditalic, underlining) door LO tenzij anders aangegeven.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest