Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

De balans tussen economie en gezondheid is zoek

5 oktober 2020

Geachte heer Van der Staaij, Beste Kees,

De stampij over de kerkdiensten in Staphorst, die volgens de officiële regels verliepen, is de omgekeerde wereld. In plaats van extra vrijheden voor andere sectoren, willen de Haagse “moraal” ridders nu dat Staphorst zich aanpast aan Nederland. Langzaam glijden we in een situatie waarbij Nederland stil komt te staan en op slot gaat. De motivatie daarvoor is de capaciteit in de gezondheidszorg en het oplopende aantal “besmettingen”.

Het dagelijkse nieuws over het aantal (absolute) besmettingen vermeldt zelden tot nooit dat een besmetting gelijk staat aan een geactiveerd immuunsysteem. Een corona besmetting leidt meestal niet tot een ziekte vanwege ons effectieve immuunsysteem. Hoewel het aantal corona doden in Nederland – absoluut gezien – enkele duizenden bedraagt, is dit relatief gezien minder dan 0,05% (1 op de 2.000) van de Nederlandse bevolking. Kortom, de overlevingskans is zo’n 99,95%. Alleen in landen met een chaotische corona aanpak zoals Brazilië, UK en USA is de sterftekans iets hoger – circa 0,1% (1 op de 1.000).

Desondanks wordt de economie – en daarmee ook de bron van inkomen van die 99,95% – steeds verder geruïneerd onder leiding van dit kabinet. Ik worstel met mijn stemgedrag op 17 maart 2021 want ik wil dit kabinet niet belonen voor het ruïneren van de economie onder het mom van schijnveiligheid. De heren Baudet en Wilders krijgen mijn stem sowieso niet. Dan resteren partijen als CU en SGP die mogelijk wel een belang hebben bij een gezonde balans tussen economie en persoonlijke vrijheden (oa kerkbezoek) en anderzijds de structurele ondercapaciteit van onze gezondheidszorg bij uitbraak van epidemieën. Ons elektriciteitsnetwerk (= economie) is wel gebaseerd op het aankunnen van piek capaciteit maar onze gezondheidszorg niet.

Ironisch genoeg zorgen de jarenlange bezuinigingen (= economie) op onze gezondheidszorg (oa sluitingen van diverse ziekenhuizen) nu tot een kaalslag in diezelfde economie.

Ik heb mij nog niet gewaagd aan een berekening welk scenario achteraf gezien duurder zal zijn: de jarenlange bezuinigingen op de gezondheidszorg OF de explosie van de staatsschuld in 2020, 2021 en verder.

Recent heeft uw collega Wybren van Haga (ex VVD) in de Tweede Kamer goed beargumenteerd waarom de huidige aanpak niet klopt. Waarschijnlijk zien we hem echter niet terug na 17 maart 2021.

Uw partij kan een sleutelrol vervullen in de hoognodige discussie over de balans tussen economie en vrijheid versus gezondheid en betutteling.

Met hartelijke groet,
Léon Oudejans RA

———

Geachte heer Oudejans, 

Hartelijk dank voor het delen van uw analyse, waar we onze winst mee willen doen tijdens het debat van aanstaande week. 

Met vriendelijke groet, 

Kees van der Staaij

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest