Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

PVV gedoogkabinet

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 leek een PVV minderheidskabinet tot de mogelijkheden te behoren. Ik schreef er 8 blogs over, vooral om deze mogelijkheid tegen te houden. Er zijn nu bijna 80 dagen verstreken en er lijkt geen uitzicht op een meerderheidskabinet. Een minderheidskabinet komt in beeld. Mogelijk wordt dit een kabinet gedoogd door de PVV, met dank aan D66 en GroenLinks.

De gesprekken met GroenLinks knapten op het gebied van immigratie. GroenLinks ziet geen verschil tussen asielzoekers en gelukszoekers als het op immigratie aankomt. Een houding die veel lijkt op de Belgische Socialistische Partij. Immigranten zijn vooral potentiële PS stemmers. Kortom, hoe meer, hoe beter.

De beteugeling van immigratiestromen is een hoofdzaak voor CDA en VVD. Het valt domweg niet uit te leggen aan Nederlandse kiezers waarom gelukszoekers uit niet-asiel gerechtigde landen (o.a. Afrika, Azië) hier opgevangen zouden moeten worden. Deze opvang vermindert ook de bereidheid voor de opvang van diegenen die wel een serieus beroep op asielrecht doen.

De verwachting is dat de huidige immigratiestromen gering zijn bij wat de komende jaren en decennia nog gaat komen. Economische migratie uit Afrika en Azië neemt reeds snel toe. De mogelijkheden van gedwongen terugkeer zijn vaak klein omdat hun thuisland een (financieel) belang heeft bij enerzijds hun vertrek en anderzijds hun inkomen uit het buitenland.

Er is daarom een bittere noodzaak om immigratiestromen te beteugelen. Voor een minderheidskabinet wordt dat lastig. Het eerdere weglopen van verantwoordelijkheid door de PVV, is nu overgenomen door GroenLinks. Dit biedt echter ook onverwacht grote kansen voor PVV gedoogsteun aan een minderheidskabinet. De PVV zal graag bereid zijn om haar andere verkiezingsslogans op te offeren om haar belangrijkste doelstelling alsnog te realiseren.

Het weglopen van verantwoordelijkheid zal gevolgen (moeten) hebben bij eventuele vervroegde verkiezingen. Het stemmen op kleine of splinterpartijen mag misschien goed voelen maar levert dus niets op. Zelfs SP stemmers beginnen dit nu langzaam in te zien. Werkverschaffing voor parlementsleden kan geen doel op zich zijn.

Ik sluit niet uit dat de PvdA nog steeds bezig is om haar kabinetswaarde te maximaliseren. Mogelijk is zij echter te laat door het arrogante geklungel van D66. Een minderheidskabinet van CDA en VVD zal veel weg hebben van een verstandshuwelijk. Als er geen liefde is tussen partijen dan moet het verstand het wel over nemen.

Het succes van een toekomstige minderheidsregering biedt kansen om uit de wurggreep van de kleine(re) partijen te komen. Tevens wordt het belang van een vooraf gesloten politiek compromis (“regeerakkoord”) sterk verminderd. Wisselende parlementaire meerderheden doen bovendien recht aan een parlementaire democratie.

Afgelopen vrijdag deed een jonge gescheiden werkende moeder met jonge kinderen, bij mij haar beklag over het feit dat zij geen enkele prioriteit heeft bij (her)huisvesting. Tegen beter weten in, vroegen we ons beiden openlijk af wie dan wel prioriteit heeft. Zolang alle immigranten een (kansloos) beroep op asiel mogen doen, zullen sociale uitkeringen (o.a. bijstand) en woningnood exploderen, en zal het politieke draagvlak in Nederland verder blijven eroderen.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest