Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Open brief aan Ministerie Volksgezondheid

4 December 2016

0

Open brief aan Rijksoverheid

T.a.v. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geachte mevrouw Schippers,

Betreft: Klacht inzake eenzijdige berichtgeving rondom orgaandonatie

Tijdens de donorweek van 10 tot 16 oktober 2016 heeft de Rijksoverheid op 7 november 2016 namens uw Ministerie een Nieuwsbericht gepubliceerd, getiteld: “Donorweek gericht op 9 miljoen Nederlanders die nog geen keuze hebben vastgelegd”.

Dit Nieuwsbericht gaat alleen in op de belangen van de ontvangers van organen. Er wordt niets gezegd over de belangen van de donor noch haar of zijn familie of naasten (de achterblijvers). Deze eenzijdige berichtgeving is leidend in de maatschappelijke en politieke discussie over orgaandonatie.

In dit Nieuwsbericht stelt u bovendien – en letterlijk – het volgende: “Als je zèlf een orgaan wil ontvangen als dat nodig is om te blijven leven, dan is de keuze niet zo vrijblijvend.” Op mij komt deze uitspraak over als emotionele chantage; op de rechter misschien niet.

De bewust eenzijdige berichtgeving rondom orgaandonatie voldoet echter wel aan de diverse definities van het begrip “misleiding” in het Burgerlijk Wetboek alsmede het Wetboek van Strafrecht. 

Bovenstaande zou kunnen suggereren dat ik tegen orgaandonatie ben. Die veronderstelling is onjuist. Ik ben voor een open en transparante discussie over orgaandonatie waarbij ook de belangen van de donor en achterblijvers aan de orde komen (zie mijn blog “Gezocht: dood of levend“).

Op korte termijn zal deze vorm van communicatie waarschijnlijk meer “Nee” registraties betekenen. Vele mensen zijn niet op de hoogte van de effecten van orgaandonatie op de donor, achterblijvers en het tijdstip van de begrafenis. Dit gold ook voor mijzelf. Het leren kennen van die effecten heeft bij mij in een “Nee” registratie geresulteerd. 

Ik wil u graag een aan Abraham Lincoln toegedichte uitspraak in overweging geven: “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”

Orgaandonatie is een strikt persoonlijke keuze die gebaat is bij juiste, tijdige en volledige informatie. Orgaandonatie hoort niet thuis in het Machiavelliaanse politieke domein waarin het doel de middelen heiligt.

Ik verzoek u mijn klacht te accepteren en te stoppen met de eenzijdige en misleidende communicatie rondom orgaandonatie. Bij gebreke daaraan zal mijn klacht naar de Ombudsman gaan die recent een soortgelijke klacht bij eenzijdige berichtgeving over windenergie gegrond heeft verklaard.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest