Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Donorweek

16 October 2016

0

Op 13 september 2016 nam de Tweede Kamer, met de kleinst mogelijke meerderheid, een wetsvoorstel aan dat automatische orgaandonatie mogelijk maakt. Voorheen waren niet geregistreerde personen automatisch géén donor. Straks zijn mensen die zich niet registreren, wel automatisch donor. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel overigens nog goedkeuren voordat de wet kan worden ingevoerd.

Er zijn in Nederland circa 17.000.000 mensen waarvan 15.000.000 van 12 jaar en ouder. Van circa 9.000.000 (60%) mensen is geen keuze bekend in het donorregister. Circa 6.000.000 (40%) mensen hebben hun keuze wel vastgelegd in het donorregister, daarvan  geven op dit moment ongeveer 3.700.000 (25%) mensen wel toestemming voor volledige of beperkte orgaandonatie. In dit wetsvoorstel zouden de 9.000.000 (60%) niet geregistreerde mensen  straks ook allemaal automatisch donor worden, tenzij ze alsnog een “nee” zouden registreren. (CBS, Metro, Rijksoverheid)

In de week van 13 september veranderden bijna 4.500 mensen direct hun JA in een NEE, aldus het Ministerie van Volksgezondheid (NRC). Dit aantal is vervolgens hard opgelopen. Op 8 oktober 2016 schrijft dagblad Trouw: “Sinds de nieuwe donorwet door de Tweede Kamer is aangenomen, geven bijna 30.000 mensen per week te kennen dat zij géén donor willen worden.” In september 2016 hebben 67.647 mensen een NEE geregistreerd. En 22.470 anderen hebben hun JA in een NEE veranderd (o.a. MetroNOSNUTelegraaf).

Voorzitter Menno Loos van het Burgerinitiatief 2 miljoen handtekeningen ziet het “NEE” van duizenden niet als een ramp, maar zelfs als “goed nieuws” (Telegraaf-1Telegraaf-2). De argumentatie van Menno Loos (zie Telegraaf-2) is inhoudelijk juist maar het venijn zit in zijn woorden “bewust” en “onbewust”.

Rijksoverheid, 7 oktober 2016: “De Donorweek (10 – 16 oktober 2016) is erop gericht zoveel mogelijk mensen te vragen om zich te registreren als donor. [] Minister Schippers: “Als je zèlf een orgaan wil ontvangen als dat nodig is om te blijven leven, dan is de keuze niet zo vrijblijvend. [] En ongeveer 70.000 nieuwe Nederlanders hebben deze week een brief van minister Schippers ontvangen met de vraag of ze donor willen worden.” Noot: cursivering door mij.

In mijn recente blogs, Yes unless en Gezocht: dood of levend, heb ik uitgelegd waarom ik een “NEE” heb geregistreerd. Eerlijk gezegd kan ik nog steeds boos worden over dit onderwerp. Alle officiële berichtgeving is gericht op hoe goed orgaandonatie is voor de ontvanger van organen. Toen iemand mij wees op de gevolgen voor de donor/”overledene” en voor de achterblijvers was ik vol ongeloof.

De officiële informatieverstrekking over dit onderwerp is eenzijdig, onvolledig, en komt dicht in de buurt van doelbewuste misleiding. Het Rijksoverheid bericht suggereert tevens emotionele chantage. De Donorweek van 2016 richt zich specifiek op allochtonen. Gezien het bovenstaande vind ik dat ronduit schandalig. Zelfs autochtone Nederlanders zijn ontsteld en vol ongeloof als ze horen/lezen over de gevolgen van orgaandonatie voor de donor/”overledene” en voor de achterblijvers.

Orgaandonatie is prima maar wees je dan wel bewust van ALLE consequenties.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest