Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Multiculturele verzuiling

Zondagavond was Mark Rutte bij het VPRO TV programma Zomergasten. Hij zei daar dat hij een bloedhekel heeft aan het woord “multiculturele samenleving”. Die hekel deel(de) ik tot nu toe niet. Zijn argumentatie was overtuigend. Mark Rutte stelt impliciet dat in Nederland sprake is van een multiculturele verzuiling waarin niet wordt samen geleefd. Ik deel die stelling.

Nederland heeft reeds eerder een culturele verzuiling gekend waar ons politieke en culturele bestel nu nog altijd de gevolgen van ondervindt. Een verzuiling zonder fundament, muren, en een dak leidt nooit tot een huis waarin kan worden samen geleefd.

De multiculturele verzuiling is reeds lang geleden ingezet. Nagenoeg elke bevolkingsgroep heeft inmiddels zijn eigen samenleving, regelmatig met eigen buurten, eigen winkels, eigen scholen, eigen kranten, eigen ontmoetingscentra, eigen dating sites, eigen sociale media. Het allergrootste en tevens minst onderkende probleem is dat elke bevolkingsgroep ook zijn eigen taal heeft.

Taal is bij uitstek een bindmiddel. Een gebrek aan een gemeenschappelijke taal zorgt voor een breuk met het gastland. Volwaardige integratie is onmogelijk zonder het goed kunnen lezen, schrijven en spreken van de taal van het gastland. Sollicitaties mislukken. Regels en wetten worden niet begrepen. Nieuwkomers houden vervolgens vast aan hun oude, bekende, oorspronkelijke cultuur.

De aanval op de multiculturele samenleving is reeds jaren geleden door Geert Wilders ingezet. Eerst vanuit de VVD, later vanuit de PVV. Zijn aanval werd vooral een aanval op de samenleving en niet zozeer op de verzuiling. Zijn aanval is echter wel een politiek schot in de roos geweest. Mijn bezwaar is dat hij schijnoplossingen biedt, zoals het sluiten van moskeeën. Zolang er vrijheid van religie is, kan dat niet. Soms kan de wet Bibob een uitkomst bieden.

Naar mijn stellige overtuiging ligt het begin van de oplossing om van verzuilen naar samenleven te gaan in onze Nederlandse taal. Kortom, gedurende de gehele leerplicht alleen les in het Nederlands, met andere talen als bijvakken. Alle preken in kerken, moskeeën, synagogen en andere kerkelijke instellingen zijn verplicht in de Nederlandse taal. Dit wordt een eis bij een vestigingsvergunning en er zal controle op naleving zijn.

De mogelijkheid van een dubbele nationaliteit dient te worden afgeschaft. Je kunt niet met twee landen – of twee vrouwen – tegelijk getrouwd zijn. Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen (de cultuur van) het gastland of die van het geboorteland. Immigranten kunnen een (tijdelijke of permanente) verblijfsvergunning krijgen. Een Nederlands paspoort is niet alleen een recht maar schept ook een plicht en kan daarom alleen volgen na een geslaagde integratie. Het goed kunnen begrijpen, lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal is daarbij cruciaal.

Iedereen dient een keuze te maken inzake haar/zijn Nederlanderschap. Dat is inderdaad geen cafetaria model maar een alles of niets keuze. Een keuze vóór Nederland is een keuze vóór de Hollandse lusten én de lasten. Anders is het tijd om te vertrekken zoals ook vele Nederlanders dat al voor ons hebben gedaan (o.a. Australië, Zuid Afrika).

Elke samenleving vereist begrip en communicatie. Taal is de verbindende of de splijtende factor.

Fluitsma & Van Tijn – Vijftien miljoen mensen (1996) – lyrics, videoWiki-1Wiki-2

Een voorbeeld van de multiculturele samenleving gedachte.

Lange Frans & Baas B – Het land van (2005) – lyricsvideo, Wiki


Een voorbeeld van de multiculturele verzuiling gedachte.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest