Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Referendum 6 april: emotioneel NEE of rationeel JA??

Het Oekraïne referendum van 6 april stelt mij voor een dilemma. Het liefst zou ik “Nee” willen stemmen maar de duidelijke “Nee” stem van de SP en de PVV zet me aan het denken. Ik heb weinig tot niets met deze beide extreme politieke partijen.

Mijn “Nee” zou primair een emotioneel “Nee” zijn. De voortdurende uitbreiding van de EU sinds de oprichting van de EGKS in 1952 heeft tot een bestuurlijke chaos geleid waarin nauwelijks meer besluiten genomen kunnen worden. De Griekenland crisis bracht de EU tot de rand van de afgrond en de vluchtelingen crisis kan nog steeds het laatste zetje worden. De dubieuze rol van Oekraïne in WWII speelt tenslotte toch ook nog wel een bijrol.

De recente onthulling in NRC geeft het werkelijke doel van het Oekraïne referendum aan: “Oekraïne kan ons natuurlijk niets schelen, dat moet u begrijpen” en “Een Nexit-referendum is tot nu toe niet mogelijk. Daarom grijpen wij alle mogelijkheden aan om de relatie tussen Nederland en de EU onder spanning te zetten”. In zo’n situatie is een emotionele “Nee” stem niet langer te rechtvaardigen. 

Wat zouden dan de argumenten voor een rationele “Ja” stem kunnen zijn??

In de politiek draait uiteindelijk alles om macht. De huidige vier geopolitieke machtsblokken zijn Amerika, China, Europa en Rusland. Alle 4 verkeren in een fase van verandering waarvan de uitkomst verre van duidelijk is. In een machtsvacuüm kunnen gevaarlijke initiatieven worden ontplooid zonder dat daar tegenop wordt getreden (bijv. Russische inval in De Krim, Chinese aanleg kunstmatige eilanden voor militaire doeleinden).

Van oudsher speelt Amerika de leidende rol binnen de NAVO. De retoriek van Donald Trump over de NAVO voorspelt echter weinig goeds voor Europa en de NAVO. Maar zelfs President Obama heeft recent hard uitgehaald naar de “free riders” (NL: meelifters) binnen de NAVO. Zonder de militaire paraplu van de Amerikanen kan de toekomst van Europa echter pijlsnel veranderen. 

Achter de retoriek van Donald Trump gaat wel een harde werkelijkheid schuil: Amerika is inderdaad een sterk verarmd land dat nog steeds leeft op hun gigantische schulden aan het buitenland. Amerika dient thuis hoognodig orde op zaken te stellen, vooral bij zaken als infrastructuur en onderwijs. De neergang van Amerika kan misschien nog een aantal decennia worden uitgesteld onder Hillary Clinton maar zal pijnlijk snel zichtbaar worden onder Donald Trump.

De huidige economische en financiële implosie van China (snel smeltende vreemde valuta reserves) en Rusland (lage olieprijzen en grote overheidstekorten) maakt beide landen tot een “kat in het nauw” en hun toekomstig gedrag daarmee meer en meer onvoorspelbaar.

Indien Europa onafhankelijk wil blijven en haar cultuur ongewijzigd wil voortzetten dan hebben wij geen andere keuze dan te kiezen vóór Europa. Een machtsvacuüm binnen Europa is veel te riskant en zal op termijn leiden tot nieuwe oorlogen op Europees grondgebied. Een “Nee” stem is dan ook totaal onverantwoordelijk. Mijn “Ja” stem gaat echter wel tegen heug en meug. Ik nodig daarom iedereen uit om op 6 april een verantwoorde keuze te maken tussen een emotioneel Nee en een rationeel Ja.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest