Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Zetelroof ?? Stemmenroof !!

22 March 2015

0

Tijdens de 2e Kamerverkiezingen van 12 september 2012 konden we op 21 partijen stemmen. Daarvan zijn er uiteindelijk 11 in het parlement gekozen. Op het moment van het schrijven van dit blog bestaat de 2e Kamer echter uit 16 partijen. Een paar dagen geleden waren het er nog 15.

Deze 5 nimmer verkiesbare noch gekozen 2e Kamer fracties bestaan uit: Groep Kuzu/Öztürk (2 zetels, ex PvdA), Groep Bontes/van Klaveren (2 zetels, ex PVV), Klein (1 zetel, ex 50PLUS), Van Vliet (1 zetel, ex PVV) en sinds gisteren Houwers (1 zetel, ex VVD).

Grondwettelijk gezien stemmen we nog altijd op personen. Alleen artikel 8 van de Grondwet is van toepassing op politieke partijen (het recht van vereniging). In de praktijk stemmen we echter primair op politieke partijen en secundair slechts op personen (o.a. lijsttrekker, voorkeurstemmen).

De kiesdeler in 2012 bedroeg 62.829. Dit getal wordt bepaald door het aantal geldige stemmen bij opkomst te delen door het aantal zetels in het parlement: 9.424.235 : 150 = 62.829. De 5 nooit verkiesbare en nooit gekozen fracties, bestaande uit 7 zetels, vertegenwoordigen daarmee dus 7 x 62.829 stemmers = 439.803 stemmen.

Er is dus geen sprake van een bescheiden zetelroof maar van een buitensporige stemmenroof. Deze 7 personen vertegenwoordigen minimaal 7 stemmen maar 100% zeker geen 439.803 stemmen !

Het verbaast me dat de “grote” politieke partijen de handen niet in elkaar slaan om de grondwet te veranderen. Wat eerst slechts een PVV probleem leek te zijn, lijkt nu vrijwel elke politieke partij te raken. Ook het CDA kende vroeger zijn dissidenten.

Het is tijd voor een totaal andere aanpak. Niet langer stemmen op personen maar op standpunten. Deze omwenteling is misschien net iets te groot voor de meesten, en daarom zou stemmen op (standpunten in) partij programma’s een tussenoplossing kunnen zijn.

Elke partij (lees: partijprogramma) wordt door minimaal 1 persoon (lijsttrekker) vertegenwoordigd. Het aantal stemmen op het partijprogramma is leidend bij de machtsverdeling in het parlement. Niet de aan- of afwezigheid van zetelvullende personen. Zetel- of stemmenroof is niet langer mogelijk.

Er zal geen sprake meer zijn van een 2e Kamer van 150 zetels maar van een vergaderruimte met circa 20 zetels (heden: 16). Per vergaderonderwerp wordt een partij vertegenwoordigd door een persoon inclusief het aantal stemmers van de afgelopen verkiezingen tijdens de besluitvorming.

Elke politieke partij werkt als een bedrijf waarbij de lijsttrekker de partij naar de stemmers vertegenwoordigt. Hij/zij wordt omringd door een management team dat haar/hem ondersteunt op functionele gebieden zoals buitenland, EU, financiën, justitie, onderwijs, etc. Elke partij brengt minimaal jaarlijks verslag uit van haar activiteiten, alsmede een weergaven van haar stemgedrag versus haar partij standpunten, en ook een gedetailleerd kasstroomoverzicht dat inzicht geeft in de inkomsten (inclusief de achtergrond van de geldschieters) en de uitgaven van de partij. Een accountantsrapport gaat in op de doelmatigheid van de uitgaven en de herkomst van de inkomsten.

De kiezer heeft ook recht op transparantie. Niet alleen op beloftes.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest