Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

ZZP pensioensparen ?? Willem Drees (1886-1988), AOW (1957) en AFM (2015)

Bevoogding is terug op de politieke agenda. Zelfs instituten zoals de AFM laten zich nu gebruiken om een politiek standpunt te verkondigen. Willem Drees vond het in 1947 nodig om de voorloper van de AOW (1957) te introduceren voor werknemers. In 2015 willen de Staatssecretaris voor SZ en de AFM verplicht pensioensparen voor ondernemers introduceren. ZZP’ers zijn geen werknemers. Ze waren het ooit.

De belangrijkste manier van sparen gaat nog altijd via het eigen woningbezit. Sinds Willem Drees is eigen woningbezit toegenomen van onder de 30% (1900), tot iets boven de 60% (vlak na WO2), dalende naar iets boven de 40% midden jaren 70, en vervolgens stijgende tot ruim 50% in 2010. Kortom, bijna een verdubbeling.

Verkoop van het eigen bedrijf is ook een veel gebruikte manier om het opgebouwde (pensioen) vermogen in contanten om te zetten.

Verplicht pensioensparen miskent daarom andere vormen van sparen (eigen woningbezit, eigen bedrijf), past totaal niet bij ondernemers, en past niet in een tijd waarbij mensen eigen keuzes maken.

Ik realiseer me terdege dat de groei van ZZP’ers de houdbaarheid van ons sociale stelsel steeds verder ondermijnt. Helaas is de politiek – zoals bijna altijd – slechts bezig met dweilen terwijl de kraan volop open staat.

De echte oplossing ligt in het terugdringen van schijnzelfstandigen. Meestal gaat het hierbij om personen die onder druk van hun werkgever hun dienstverband (moeten) omzetten in een ZZP constructie waarbij ze hetzelfde werk blijven doen maar tegen andere – meestal slechtere – voorwaarden. Indien ZZP’ers dus hetzelfde werk blijven doen als ze in loondienst reeds deden dan is er een gerede kans dat het in die situaties om schijnzelfstandigen gaat. Hoe moeilijk kan het zijn om het overheidsbeleid daarop in te richten??

Het is tevens onthutsend dat dit soort discussies kunnen plaatsvinden in een kabinet waarin de VVD – als veronderstelde belangenbehartiger van ondernemers – is vertegenwoordigd. De enorme groep ZZP’ers wordt overduidelijk niet adequaat politiek vertegenwoordigd ondanks haar immer groeiende omvang (zie eerdere blogs).

Indien bestaande politieke partijen de ZZP’ers niet als doelgroep willen zien dan resteert slechts 1 optie: het oprichten van een eigen politieke partij (PZZP). Het organiseren van ZZP’ers is echter moeilijker dan het lijkt. Zoveel is me inmiddels wel gebleken.

Toch blijf ik in dit idee geloven.

Archives

Framework Posts

1 Comment

  1. Kim Doxbeck

    This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Kudos!

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest