Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Overbodige management lagen in Rijksoverheid

19 January 2015

0

Als we de Rijksoverheid met Ahold NL vergelijken, en de gemeentes met AH winkels, dan vallen vooral de Provincies op. Het zijn overduidelijk geen regionale logistieke distributie centra. Welke toegevoegde waarde hebben de Provincies eigenlijk?

Een deel van het antwoord ligt in de Noordvleugelprovincie die ook wel superprovincie werd genoemd. In 2012 werd dit plan voorgesteld door het Kabinet en na veel weerstand medio 2014 weer ingetrokken. Het is duidelijk dat ook het Kabinet worstelt met deze management laag.

De weerstand was te verwachten en bovendien ook redelijk. Een onduidelijk compromis voorstel verdient het inderdaad om te worden afgeschoten. De redenen daarvoor zijn secundair.

Tot op zekere hoogte kan ik me de aanwezigheid van regionale hoofdkantoren enigszins herinneren vanuit mijn vroegere leven als controlerend accountant maar dat fenomeen bracht duidelijk te weinig toegevoegde waarde, kostte teveel en deed teveel aan interne bedrijfspolitiek. Al schrijvende zie ik meteen de parallel met Provincies.

Voor een klein land als Nederland zijn 12 provinciale bestuurslagen in meerdere opzichten bovenmatig. Bovendien is hun zichtbaarheid – en dus toegevoegde waarde – onder burgers minimaal aangezien er vrijwel geen contactmomenten tussen burger en Provincie zijn. Althans ik ken er geen.

Ik verwacht trouwens niet dat er veel ambtenaren hun baan zouden verliezen bij afschaffing van de 12 Provincies. Een deel van de ambtenaren zou naar de provincie hoofdstad gaan, en een deel naar de landelijke overheid, afhankelijk van de aard van hun activiteiten. 

De te verwachten hernieuwde weerstand zit onder de Bestuurders. Dit zijn deels landelijke politici die zijn verplaatst van het spotlicht naar de coulissen. Om het maar eens netjes te zeggen.

Weggepromoveerde managers in het bedrijfsleven zullen problemen blijven veroorzaken omdat ze de hoop niet zullen opgeven om op het podium terug te keren. Een nieuwe CEO biedt nieuwe kansen op een terugkeer. De parallel met de politiek is duidelijk.

Resteert de 1e Kamer. Zullen we die dan ook maar meteen afschaffen of laten kiezen zoals we de 2e Kamer kiezen? Enerzijds prefereer ik een duidelijk mandaat voor 4 jaar maar anderzijds is de mogelijkheid van een tussentijdse tik op de vingers soms toch ook wel nuttig. Een corrigerende tik op de vingers kan ook met andere middelen zoals een adviserend of zelfs bindend referendum.

Als de burger de Provincie niet nodig heeft, het Kabinet reeds twijfelt, wie heeft dan de moed om na ruim 200 jaar eindelijk afscheid te nemen van onze Provincies?

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest