Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Nieuw beleid voor immigratie, vluchtelingen en Nederlanderschap

Hoewel Fort Europa formeel gezien behoorlijk op slot zit, worden de zuidelijke grenzen van Europa bijna dagelijks bestormd door Arabische en Afrikaanse vluchtelingen. Tegelijkertijd vergrijst de Europese bevolking als gevolg van een gemiddeld kindertal van 1,57 (2011) terwijl 2,1 kind noodzakelijk is voor een gelijkblijvende populatie.

Vluchtelingen worden opgevangen in kampen die soms doen denken aan andere tijden. Werken is verboden. Wachttijden voor een beslissing over toelating zijn vrijwel overal lang. In die tussentijd hadden die mensen werk kunnen doen en inkomen kunnen verdienen.

Een systeem van tijdelijke en permanente verblijfsvergunningen zonder mogelijkheid tot aanvraag van het Nederlanderschap zou een heel ander proces geven.

Elke immigrant en vluchteling krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning van 6 weken maar heeft geen recht op een uitkering of tegemoetkoming van welke aard dan ook. Opvang dient uitsluitend door familie of vrienden te gebeuren. Bij aanraking met Justitie vervalt de vergunning onmiddellijk.

Na 6 weken ontstaat er een mogelijkheid tot verlenging van de verblijfsvergunning met 3 maanden maar alleen indien de immigrant of vluchteling werk en onderdak heeft gevonden, zelf in haar/zijn levensonderhoud kan voorzien, en niet in aanraking met Justitie is geweest. Het soort werk maakt niet uit. Na 3 maanden ontstaat er een mogelijkheid voor een tijdelijke verblijfsvergunning van 1 jaar maar alleen indien de immigrant of vluchteling kan aantonen dat hij/zij vast werk heeft. Permanente verblijfsvergunningen worden alleen uitgereikt aan personen die kunnen aantonen dat ze in Nederland belasting betalen en niet in aanraking met of onder verdenking bij Justitie zijn geweest.

Aanvraag van Nederlanderschap is niet mogelijk. Een permanente verblijfsvergunning wel. Er bestaat dus geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een basisinkomen (zie vorige blog), of politieke participatie.

Tijdelijke verblijfsvergunningen van 3 maanden of langer vallen onder een 3 strike = out regel. Een permanente verblijfsvergunning verandert in een tijdelijke verblijfsvergunning na 1 strike. Een strike kan diefstal, geweldpleging of erger zijn. Geen lichte overtredingen. Na 3 strikes wordt de immigrant of vluchteling vervolgens toegang tot Nederland ontzegd.

Aangezien er geen enkele vorm van opvang – of inkomensoverdracht – is door de Nederlandse overheid, zal de immigrant of vluchteling een economisch rationele afweging moeten maken of het zinvol is om hier een toekomst te zoeken.

Mede door de voortdurende vergrijzing ontstaat er een grote behoefte aan relatief laaggeschoold en laag gesalarieerd werk. De oplossing ligt voor het grijpen indien we het proces in goede banen leiden.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest