Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Accountancy – een nieuw model

Van 1981 tot en met 1994 heb ik in de Accountancy gewerkt: via IAD, groot nationaal, regionaal naar klein internationaal. In de jaren daarna kwamen ze bij mij op controle bezoek en zag ik ze van een totaal andere kant werken. Dat laatste beeld creëerde een duidelijk andere perceptie.

Ik herinner me een uitspraak van Prof. Van Hulsentop die ooit in een college zei dat als je 10 vakantiegangers op een rij zet dat iedereen dan de accountant zal herkennen. Zet je echter 10 accountants op een rij dan krijg je 10 verschillende meningen. Kortom, als groep zijn ze goed herkenbaar maar als individu zijn ze zeer divers. Dat beeld herken ik wel.

Met zoveel verschillende meningen is het bijna een mirakel dat het partner of maatschap model het zo lang heeft weten vol te houden. Ik vermoed dat de toekomstige historie van het accountantsberoep mede zal aangeven dat de afwijkende meningen c.q. gedragingen de kern vormden van belangrijke fiasco’s in het beroep. Accountants zijn bij uitstek personen die het beter denken te weten dan anderen, inclusief hun leidinggevenden. De professionele nadruk op onafhankelijkheid zal hen in hun eigen mening sterken.

Wat is eigenlijk het verschil met andere beroepen? Het werken met je hoofd in plaats van je handen?? Vrijwel elk beroep steunt op deskundigheid en (klant) onafhankelijkheid. Professionaliteit en objectiviteit zijn ook de normaalste zaken van de wereld. Geheimhouding misschien? Er zijn voldoende beroepen te vinden die ook werken met belangrijke data van hun klanten. De opinie dan? Nee, want ook andere beroepen geven een opinie aan het maatschappelijk verkeer.

Vlak voor de grote bankencrisis had ik een discussie met een senior persoon bij de bank waar ik toen werkte. Ik vertelde hem dat ik het aantrekken van geld ook als een bancair risico zag omdat een bank uiteindelijk ook maar een bedrijf is dat geld inkoopt en verkoopt. Of ik gek was geworden…….. Net als vele andere beroepen koopt een accountantskantoor mensuren en verkoopt die vervolgens aan klanten. De dienstverlening bepaalt de klanttevredenheid. Het accountantsberoep heeft de Prijs jarenlang laten prevaleren boven het Product. Promotie is nu daarom vooral gericht op naamsbekendheid. Distributie (Plaats) kent zowel centrale als decentrale verschijningsvormen.

Ik geloof in een model waarbij alle medewerkers ook aandeelhouder zijn en financiering ervan uit de beloning volgt. Aanbiedingsregeling aandelen bij vertrek. Interne aandelen markt en prijsvorming. Externe aandeelhouders zijn niet gewenst omdat hun invloed onevenredig groot zal worden. Interne aandeel concentraties zijn slechts beperkt mogelijk. De voorzitter van de Raad van Bestuur komt – liefst – voort uit de aandeelhouders maar anders extern. Deze persoon neemt externe professionals in dienst die de RvB vormen. Geen RvC. Wel een aandeelhoudersraad (AR) met RvC achtige taken. Product/Markt combinaties met standaarden en maatwerk. Specialisatie. Kennisoverdracht en mentorschap van seniors aan juniors. Jaarlijks legt de RvB verantwoording af aan de AvA over o.a. klant retentie, financiering / liquiditeit, (dubieuze) debiteuren, OHW, claims, winstdeling/dividend. De AvA bepaalt de basisbeloning en aandelenbonus van de RvB op voordracht AR.

Motto: eenheid in verbondenheid.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest