Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Huwelijk en ouderschap – historie en voorspellingen

Het huwelijk lijkt op het eerste gezicht een vrij statisch fenomeen. Niets is minder waar. Het huwelijk heeft volop grote maatschappelijke ontwikkelingen gekend door de eeuwen heen.

Hieronder geef ik een overzicht op hoofdlijnen waarbij de volgorde een tijdsvolgorde is:

– voortplanting: kinderen;

– seksualiteit: promiscuïteit;

– religieus: o.a. regulering losbandigheid;

– romantiek: bezegeling van de liefde tussen partijen;

– sociaal: verzorging (overlijden, oorlog);

– strategisch: smeden van allianties tussen families;

– politiek: smeden van allianties tussen landen;

– tactisch: bescherming familievermogen;

– fiscaal: stimulans via belastingvrijstellingen;

– juridisch: huwelijk tussen niet-heteroseksuelen;

– economisch: schijnhuwelijken (o.a. visum).

Enkele – wellicht provocerende – ideeën voor toekomstige ontwikkelingen:

– verdere juridisering: mogelijkheid tot polygamie (o.a. Kenia, 2014);

– verdere regulering: vergunning voor trouwen (en kinderen);

– tijdsfactor: bepaalde duur (bijv. 7 jaar) i.p.v. onbepaalde duur of “tot de dood ons scheidt”;

– medisch: DNA / genetische screening tussen mogelijke partners (zie de film Gattaca, 1997).

Ik vermoed dat het concept huwelijk nog eeuwen stand zal houden maar meer en meer een rationele keuze zal worden waarbij de verworvenheden (genen, status, welvaart) aan een volgende generatie kunnen worden doorgegeven. Survival of the fittest in een modern jasje.

Het daadwerkelijk samenwonen van de “echtgenoten” zie ik afnemen door de steeds verdere individualisering en globalisering. Het najagen van status en carrière, ongeacht locatie, zullen van nog groter belang worden. Verplicht samenwonen past daar niet bij. Een verstandshuwelijk wel.

Het ouderschap zie ik sterk veranderen in de toekomst. Ik verwacht dat ouderschap steeds meer gereguleerd, geprofessionaliseerd, en vervolgens aan “outsourching” onderhevig zal worden en daardoor steeds minder persoonlijk.

Uiteindelijk zie ik een principiële scheiding ontstaan tussen biologisch en feitelijk “ouderschap”. Vergelijkbaar met de principiële scheiding tussen eigendom en kapitaal.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest