Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

ZZP’ers zijn een politieke factor van betekenis (mijn VK artikel dd 28.09.2013)

29 April 2014

0

Op dit moment is 9.1% van de beroepsbevolking werkloos. Hierin is de zzp’er niet meegenomen. De ZZP’er was vroeger een werknemer maar wordt nu als ‘werkgever’ aangemerkt. Het aantal ZZP’ers heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het rapport ‘ZZP tussen werknemer en ondernemer’ dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in februari 2013 werd uitgebracht, stelt het aantal zzp’ers in 2012 op 749 duizend. Dat is 10,2 procent van de beroepsbevolking.

De werkloosheid (beter: opdrachtloosheid) onder zzp’ers is alleen door de Belastingdienst te berekenen aan de hand van de ingediende BTW-aangiften. Ik veronderstel dat de helft van de zzp’ers geen werk heeft. Dan stijgt de reële werkloosheid naar 14,1 procent. Dan ligt Nederland ruim boven de gemiddelde Europese werkloosheid van circa 12 procent.

Dit gecorrigeerde werkloosheidspercentage verklaart naar mijn mening ook veel beter waarom de consumenten bestedingen in Nederland zo sterk onder druk staan.

Het heeft me tot op de dag van vandaag verbaasd waarom er zo weinig aandacht aan dit onderwerp wordt gegeven. Mogelijk omdat niemand er belang bij heeft: overheid, zzp’ers, en de bekende organisaties van werkgevers en werknemers niet.

Zzp’ers zijn per definitie mensen die zich niet organiseren omdat hun aandacht ligt bij bestaande projecten of de acquisitie van nieuwe. Opmerkelijk is dat zzp’er nu een speelbal van de politiek lijkt te zijn geworden: denk aan het wel/niet afschaffen zelfstandigenaftrek. De klassieke politieke vrienden van de zzp’er, CDA en VVD, kijken vooral toe.

Met een omvang ruim 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is het tijd voor de zzp’ers om zich politiek te organiseren, net zoals de arbeiders, boeren, belangenbehartigers van dieren en senioren dat eerder hebben gedaan.

Het aantal kiesgerechtigen in Nederland bedraagt bijna 12,7 miljoen. De opkomst bedraagt circa 9,5 miljoen mensen. Indien alle zzp’ers voor hun eigen belang zouden willen stemmen, dan zou dit een resultaat van maximaal 7,9 procent brengen of 12 zetels. Met 10 zetels ben je een spelbepalende factor in de huidige versplinterde Nederlandse politieke verhoudingen. Wie doet er mee bij de Tweede Kamerverkiezingen van (uiterlijk) 15 maart 2017?

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest