Sta Hungry Stay Foolish

Stay Hungry. Stay Foolish.

A blog by Leon Oudejans

Statistiek en Demografie

29 April 2014

0

Gescheiden vaders en ZZP’ers worden – vreemd genoeg – politiek gezien genegeerd en hebben nu geen belangenbehartiger in de 2e Kamer. Vanuit demografisch en statistisch oogpunt een opmerkelijke zaak omdat beide groepen een sterke groei en grote omvang vertonen. Het aantal mannen ouder dan 14 resp. 24 bedraagt 6,7 resp. 5,7 miljoen (CBS 2010). Het aantal kiesgerechtigden in Nederland bedraagt bijna 12,7 miljoen maar de opkomst bedraagt circa 9,5 miljoen mensen.

De omvang van de groep gescheiden vaders en ZZP’ers kan alleen voorzichtig benaderd worden omdat er geen duidelijke statistieken beschikbaar zijn.

De groep ZZP’ers heb ik eerder op 749 duizend (EZ 2012) gesteld. Het aantal gescheiden vaders heb ik voorzichtigheidshalve eerder op 1 miljoen gesteld. Tezamen 1,7 miljoen voor eliminatie van dubbeltellingen (gescheiden vader alsmede ZZP’er).

Een groep van 1,7 miljoen mensen kan, bij een totale opkomst van 9,5 miljoen mensen, een politieke aardverschuiving betekenen in de versplinterde Nederlandse politieke verhoudingen.

Archives

Framework Posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest